Tervezőgrafika MA

Kudlák Ami Noémi

témavezető
Balla Dóra
szakdolgozati konzulens
Babarczy Eszter
mestermunka
Mattereal
A Mattereal a hulladékprobléma különböző aspektusaival és az alternatív anyaghasználattal
foglalkozik és a problémára egy, a témát összefoglaló weboldal, illetve egy autonóm installáció
formájában reflektál. Az installációként megjelenő plakátsorozat a fosszilis alapú
anyaghasználatra, a műanyagszennyezésre és a helytelen fogyasztói hozzáállásra hívja fel a
figyelmet. Kiemelten arra, hogy a megoldáshoz elengedhetetlen a felismerés és a változás, és
ehhez új kapcsolatok kialakítására van szükség a természettel és a természetes anyagokkal. A
weboldal célja, hogy segítse a globális tudás kialakulását és a lokális megoldások megismerését.
Mindenki tehet a változásért, mivel az ismeret és a tudás az, amivel meghozzuk mindennapjaink
etikai döntéseit, és a nem tudás az, amivel felmentjük magunkat a felelősségünk alól.
szakdolgozat
Bioműanyag: a természet és a túlfogyasztás szintézise
Jelenleg az egyik legnagyobb globális problémát a műanyag és az annak felhalmozódásával járó ökológiai szennyezés jelenti. Több millió tonna műanyag előállítását és forgalmazását a fogyasztói társadalom elvártnak tekinti, de annak környezeti hatását a jelenleg alkalmazott technológiák nem képesek semlegesíteni. Szakdolgozatomban a bioműanyagok elő- és
utóéletének elemzésével foglalkozom, valamint azok újszerű alkalmazását mutatom be az innovatív anyaghasználat és a többletfunkciók által. Emellett a fogyasztás negatív aspektusait, elsősorban a túlfogyasztás jelenségét vizsgálom a modern társadalomban. A fogyasztói szokások tudatos átalakulása mellett a természetes módon lebomló anyagok használatával érhető el az emberi tevékenység által előidézett hulladékprobléma megfelelő kezelése. Azonban a valódi változáshoz és a hosszú távú megoldáshoz elengedhetetlen a tudományos és a művészi látásmód együttes alkalmazása.
Mattereal / weboldal
Mattereal / weboldal
Mattereal / plakát / 01
Mattereal / plakát / 02
Mattereal / plakát / 03