Divat- és textiltervezés MA

Kecskés Fanni

témavezető
Balázs Viola
konzulens
Simándi-Kövér Annamária
szakdolgozati konzulens
Illés Anikó
mestermunka
Örökség
A transzgenerációs trauma
Mestermunkámban a feldolgozatlan transzgenerációs traumával foglalkoztam, azzal a jelenséggel amikor a traumatizáltság hatásai olyan embereken jelentkeznek, akik maguk nem élték át az eseményt, hanem valahogy megörökölték őseik fel nem dolgozott traumáit. Ennek a speciális örökségnek az örökösre gyakorolt blokkoló hatását szerettem volna megjeleníteni. A kollektív traumát szimbolizálva, a nagy méretű és súlyú, szövött objekt beborítja a testet, és a hátoldalon keletkező vetülékek kapcsolódása által minimalizálja annak mozgásterét, mozgási lehetőségeit.
szakdolgozat
Örökség
A pszichés és materiális transzgenerációs örökség feldolgozása
Dolgozatomban az örökölt sors, az örökölt identitás témájával foglalkozom, melynek egy speciális esete az elszenvedett trauma és annak generációkon keresztüli átörökítése. A vizsgálathoz párhuzamba állítom a traumát, mint pszichés transzgenerációs örökséget, illetve annak feldolgozási folyamatát a materiális transzgenerációs örökség lehetséges feldolgozásának folyamatával, koncentrálva az örökölt ruhadarabra. Az így kapott közös pontok alapján arra keresem a választ, hogy az örökölt ruhának és szimbólum rendszerének saját identitásba történő beépítése hozzájárulhat-e a trauma, mint pszichés transzgenerációs örökség feldolgozásához.