Tervezőgrafika MA

Fülöp Szabolcs

témavezető
Lakner Antal
szakdolgozati konzulens
Schneider Ákos
mestermunka
Signal Zone
A digitalizáció korában környezetünk integrált részét képezik az elektronikai készülékek. Személyes szféránktól kezdve a városi tereken keresztül egészen a tömegközlekedésig az élet minden területén elektromos eszközök arzenálja vesz minket körül. Ez az elektronikai és digitális eszközrendszer, mikro- és makrokörnyezeti szinten, észrevétlenül integrálódott a mindennapi életünkbe. Az általuk generált elektroszmog környezetünk minden szféráját áthatja. A signal_zone projekt az elektronikai eszközök által gerjesztett láthatatlan és érzékelhetetlen elektromágneses mezők jelenlétét detektálja és teszi láthatóvá és hallhatóvá. A projekt a minket mindenütt körülvevő „áram hangját” tehát az elektromágneses tér akusztikus leképzését egy hordozható audiovizuális installáció segítségével jeleníti meg. A signal_zone projekt atipikus módon reagál és audiovizuális eszközökkel szemlélteti az elektroszmog érzékelhetetlen jeleit, struktúráit, reflektál az egyén és láthatatlan környezet relációjára.
szakdolgozat
Grafikai tervezés és nem-emberi rendszerek
Gépi és biológiai interakciók a kortárs kísérleti tervezőgrafikában
A szakdolgozatomban az ember és gép, a biológiai rendszerek, a mesterséges intelligencia atipikus relációit vizsgáltam. A kísérleti grafika egyes területeit a tervezési feladatvállalás és szerepkiosztás szimmetriájának a szempontjából térképeztem fel. Elemzéseim fókuszában a folyamat kontrollálhatósága, és a jövőre vetíthető, lehetséges változása állt. Az alábbi feltevésekre kerestem a választ: „a közeljövő azt a tartalmat hozhatja el, amelyben ember és gép között szoros együttműködés alakul ki a mesterséges intelligencia implementálásának hatására. Talán a tervezőgrafika mint szakma a humán horizontján megszűnik, és a kiteljesedett technológia kora, egy szofisztikált gép által vezetett szakmai dominancia felé irányul?” Konklúzióként arra a következtetésre jutottam, hogy bár az AI fejlődőképes, és szituációktól függően radikálisnak tűnő dolgok megalkotásában vesz részt, a felvetéseket részben megválaszolhatatlannak, részben megdőltnek minősítettem.
Installációs elem
Hordozható installáció / Elektroszmog
Hordozható installáció / Elektroszmog
Installációs elemek
Generatív kép
Hordozható Installáció
Generatív kép
Generatív kép
Generatív kép