Építőművész MA

Nóra Beatrix

témavezető
Csomay Zsófia
konzulens
Marián Balázs
szakdolgozati konzulens
Schmidt Andrea
mestermunka
Zug
Mestermunkám során látássérült gyermekeket befogadó, földszintes épületegyüttest terveztem, ahol az oktatás terei mellett érzékenyítő tevékenységre is használható közösségi funkciók kaptak helyet egy zöldövezeti helyszínen. A szakdolgozatom alapozta meg a terv programját, a Vakok Intézetében tett látogatások és megfigyeléseim pedig formálták a koncepciót. A program célja, hogy a látássérülésből adódó mozgáshiány problémáját építészeti eszközökkel oldjam fel, így önálló mozgásra ösztönözve az egyént. A gyermekek igényeire való reagálás pedig átriumok, közösségi terek és zárt belső udvar formájában jelenik meg.
szakdolgozat
Érzékelési formák
Tanulmányom során a tér befogadásának lehetőségeivel foglalkozom. A térérzékelés általánosnak vélt és azon túlmutató tapasztalási formáit sorakoztattam fel, kiemelve a látás szerepét, amely mindennapjaink legfontosabbnak ítélt érzékszerve. Arra kerestem a választ, hogy az egyén, jelenlétén túl, észlelésének mely komponensei járulnak hozzá a valódi, maradandó térélmény létrehozásához? Kifejtésében a látássérült észlelést tartottam szem előtt, így a vizsgált építészeti példák esetén is, elsősorban a vizualitáson túli eszközökre fektettem hangsúlyt. A látás valóban dominál, de nem egyedüli. Épségének köszönhetően a testtudat kialakul, általa a mozgás ösztönössé válik, amely a térélmény alapjául szolgál. Ha a látás képessége nem adott, az ismeretlen környezettől való félelem gátat szab az önálló mozgásnak, így az észlelés nem fejlődik megfelelően. A térélmény tehát nem csak az egyén jelenlététől függ, hanem mozgásfejlődésétől, amely észlelését befolyásolja. Mozgásemlékezete teszi lehetővé a tér befogadását, amely az ingerfókuszú tervezéssel és az építészeti eszközök beemelésével tovább fokozható.
Zug