Design- és művészetmenedzsment MA

Szabó Vivien

témavezető
Ébli Gábor
portfolio
Design thinking alkalmazása különböző területeken
Szakmai gyakorlataim összekötő eleme a design thinking gondolkodásmód, mely eleinte tudat alatt, majd egyre tudatosabban jelent meg minden projektemben: alkalmaztam közösségfejlesztés, építőipari vállalkozások fejlesztése, végül a munkámhoz kapcsolódóan turisztikai fejlesztések során. A design thinking mint határterület egyesíti a tervezői kreativitást az üzleti szemlélettel, ezzel új nézőpontot létrehozva. Tanulmányaim és munkám során hasonló határvonalakon mozogtam: először mint műszaki menedzser, a műszaki terület és a menedzsment, majd mint művészetmenedzser, a kreatív ipar és az üzleti oldal kapcsaként, végül mint turizmusfejlesztési tanácsadó, a turisztikai szereplők összekötőjeként.
szakdolgozat
Miért érdemes design thinking eszközöket alkalmaznunk a turizmusfejlesztésben?
A COVID-19 járványhelyzet, a tömegturizmus és a technológia térnyerése folyamatosan új kihívások elé állítja a turizmusipart, melyek megoldásához új gondolkodásmódra van szükség. A design thinking az innováció megközelítésének olyan módja, amely lehetővé teszi az emberek, csapatok és szervezetek számára, hogy emberközpontú perspektívát, ugyanakkor tudományos megközelítést alkalmazzanak egy probléma megoldására. Szakdolgozati kutatásom hipotézise, hogy a sikeres turisztikai fejlesztések tudatosan vagy tudat alatt alkalmaznak design thinking eszközöket. Célom jó gyakorlatokon keresztül bemutatni a módszertan alkalmazhatósági lehetőségeit.