Design- és művészetmenedzsment MA

Helli Szimonetta

témavezető
Babarczy Eszter
szakdolgozati konzulens
Szeles Nóra
portfolio
A menedzser szerepe a művészeti projektek stabilitásában
Szakmai gyakorlataim során főként irodalmi és előadóművészeti területen végeztem kommunikációs és projektmenedzsmenti feladatokat. Munkáimban fontos tapasztalatokat szereztem a hatékony menedzsment fontosságáról, hiszen minden esetben valamilyen belső szervezeti átalakulással szembesültem, mely során a felmerülő problémákra menedzserként vagy alkalmazottként megoldásokat kellett találnom. Portfóliómban bemutatom, miért elengedhetetlen a művészeti projektek fejlődésében és a stabilitás megteremtésében a tudatos stratégiaalkotás és a következetes menedzsment.
szakdolgozat
A szerzői menedzsment lehetőségei és kihívásai a kortárs magyar szépirodalomban
A könyvkiadás összetett folyamatában – kiadói vagy magánkiadástól függetlenül – a szerzőknek egyre több esetben kell komoly menedzsmenti feladatot is ellátniuk. A helyzetet a szépirodalmi szerzők esetében az is nehezíti, hogy a közegben könnyen hat negatívan a túlzottnak ítélt önreprezentáció. A megfelelő stratégia kialakításához szükséges tudás hiányából fakadóan sokan nem vagy nem jól foglalkoznak megjelenéseikkel, pedig az olvasóközönség elérése szempontjából ez kulcsfontosságú. Kutatásom kérdése, a kortárs magyar szépirodalmi szerzők szempontjából a könyvkiadás során mely menedzsmenti folyamatokba és milyen módon szükséges külső szakember bevonása a hatékonyság növeléséért. Elemzésemben mélyinterjúkra, egy esettanulmányra és szekunder kutatásokra alapozva bemutatom a szerzők részéről felmerülő nehézségeket a könyvkiadás során. Ezt követően olyan független szerzői lehetőségeket vázolok fel, melyek meghatározóak lehetnek a jövő könyvkiadása szempontjából, előrevetítve a külső menedzser alkalmazásának szükségességét.