Design- és művészetmenedzsment MA

Bárczy Bettina Szonja

témavezető
German Kinga
portfolio
Út egy kreatív vállalkozásig
Szakmai gyakorlataim során rengeteg hasznos tapasztalatra és tudásra tettem szert a startup vállalkozások területén. Így a portfólióm főprojektjeként bemutatom egy saját kreatív vállalkozás alapításához és fenntartásához szükséges tevékenységeket, ismereteket és a vele járó felelősséget a saját tapasztalataimon keresztül. A vállalkozás fő célkitűzése, hogy tehetséges, fiatal, egyedi stílussal rendelkező tervezők munkáinak felhasználásával hozzon létre értékes kreatív termékeket a felhasználói felület design és a grafika területén.
szakdolgozat
A tervezői és felhasználói modellek eltérésének vizsgálata webes környezetben
Milyen hatással van a felhasználók teljesítményére, ha a tervező modellje nincs összhangban a felhasználóéval? A felhasználói élmény kutatás területének egyik leglényegesebb eleme az a belső modell, amely a felhasználókban kialakul a termékekkel, szolgáltatásokkal vagy rendszerekkel kapcsolatban. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy egy weboldal esetében a tervezői és felhasználói modellek közötti eltérés hogyan hat a felhasználók teljesítményére. Kutatásom célja, hogy feltárjam a modellek eltérésének mértéke és a felhasználók teljesítménye közötti összefüggéseket.