Építőművész MA

Pintér Sára Lilla

témavezető
Marián Balázs
konzulens
Csomay Zsófia
szakdolgozati konzulens
Schmidt Andrea
mestermunka
Családotthon
Mestermunkám egy rászoruló családok számára tervezett épületegyüttes, amely átmenetet képez a jelenleg is működő ideiglenes otthonok és az önálló lakhatási formák között. Szakdolgozati kutatásom tapasztalatai alapján alkottam meg a tervezési programom, melynek lényege, hogy nemcsak a lakhatási probléma ideiglenes megoldására koncentrál, hanem egyéb szociális, illetve rehabilitációt segítő funkciókkal támogatja a családokat. Célom egy olyan épület megtervezése volt, amely az általam elképzelt és kidolgozott támogató rendszert alapul véve hosszabb távra biztosít megfelelő környezetet a rászorulóknak, felkészítve őket a későbbi önálló életre.
szakdolgozat
Családok a hajléktalanság peremén
Szakdolgozatom keretein belül olyan családokkal foglalkoztam, akik valamilyen okból elveszítették lakhatásukat és sürgős megoldásra szorulnak. Célom az volt, hogy a jelenlegi intézményi rendszer alapos megismerésével képet kapjak arról, hogy milyen lehetőségekkel rendelkeznek ma a bajbajutott családok, hová fordulhatnak segítségért és milyen támogatást kapnak az újrakezdéshez, az ellátórendszeren kívüli élethez. Fontosnak tartottam feltárni a magyarországi lakhatási válság és hajléktalanság történeti előzményeit, amely segít értelmezni a napjainkra kialakult helyzetet. Ismertettem a hajléktalanság pszichés következményeit, a diszkriminációt és identitásvesztés jelenségét. Megvizsgáltam a családok átmeneti otthonának intézményét, helyét a gyermekvédelmi rendszerben és a törvény által biztosított kereteket, valamint röviden ismertetem a szociális bérlakásrendszer hiányosságait és az otthonokra nehezedő terheket. Célom volt továbbá, hogy részekre bontsam és megértsem azt a komplex problémahalmazt, amely általában a családok átmeneti otthonba kerüléséért felelős. Felülvizsgálva a Gyermekvédelmi törvény definícióját, több fejezeten keresztül foglalkoztam a szülők szerepével, valamint igyekeztem alátámasztani azt a megállapításom, miszerint a családok minden tagja egyenlő mértékű figyelmet és gondoskodást érdemel. Foglalkoztam az ellátórendszerben nyújtott lelki segítségnyújtás kereteivel, a családi, szülői autonómia sérülése és a külső beavatkozás mértéke közti összefüggésekkel, valamint a hosszas intézményi tartózkodás hospitalizáló hatásával. Szakdolgozatom utolsó fejezeteiben pedig érintettem a kigondozás problémáját és a kikerülés utáni lehetőségeket.
lakások belső tere
lakások belső tere
a klubház melletti publikus tér
makettfotó
makettfotó
a gyerekház belső tere