Formatervező művész MA

Treffler Máté

témavezető
Húnfalvi András
konzulens
Robert Lesnik, Thomas Sälzle, Daniel Reist Ruppert Dániel
szakdolgozati konzulens
Wunderlich Péter
mestermunka
Mercedes-Benz Vision EQ Flow
Az elmúlt években zajló technológiai fejlődés szemléletváltást hozott az érdeklődésem központjában lévő járműiparban is. A vezető autógyártók és az új piaci szereplők koncepciói egyaránt az önvezető autók térnyerését vetítik elő. Ebben az új kontextusban az ember és gép viszonya alapjaiban változik meg. A hagyományos interakciók átalakulnak, így az utazás élménye eltávolodik az eddig megszokott vezetési élménytől. Diplomamunkámban erre a változásra reflektálok. Olyan koncepcióban gondolkodom, ahol az ember továbbra is aktív részese maradhat a vezetési élmény létrehozásában. A helyváltoztatás és a mozgás átélésében az idegrendszer komplexitását tekintem iránymutatónak es erre készítettem egy alternatívát egy önvezető sportautó formájában. Ez a jármű olyan élményt kínál az utasainak, amelyet a vezetés iránt rajongók már megszokhattak, mégis egy teljesen új technológiai közeg veszi őket körül.
szakdolgozat
A vezetési élmény jelentősége
Szakdolgozatomban azzal a kérdéssel foglalkoztam, hogy miként kapcsolódik az ember a környezetével, annak tárgyaival különös tekintettel az ember és jármű viszonyára. A fejlődéspszichológia és a szemiotika kutatási eredményeire alapozva közelítem meg ezt a bensőséges viszonyt, amit az érzelmek mozgatnak és amit a vezetési élmény definiál a legkifejezőbben. A tervező szerepét és az általa tervezett tárgy keltette érzelem jelentőségét próbálom kitapogatni és felhasználni útravalóként.