Média design MA

Takáts Fruzsina

témavezető
Szirtes János
konzulens
Szirtes János
szakdolgozati konzulens
Kissné Budai Rita
mestermunka
Nincs mese
A személyes napló önvallomás jellegéből és lelki hatásaiból kiindulva személyes monológokat, ‘gondolatfolyamokat’ rögzítettem. Ez a narráció adta a film alapját, mely témájában két fő irányra koncentrál; a bénító döntési helyzetek kezelése és a felnőtté válás. A hétköznapi témák segítenek a film montázs szerűen összeállított, szürreális világához kapcsolódni.
A szimbolikus, akcionalista tevékenységek azt a folyamatot illusztrálják, ahogy a tehetetlenség egy döntés által magabiztos cselekvéssé alakul. Önvizsgálatom során, azt tapasztaltam, hogy ezen a folyamatok eredménye az önbizalom fejlődése, az egészséges magabiztosság kialakulása és a különböző lelkiállapotok és személyiségjegyek egyensúlyba kerülnek.
A filmben három entitás testesíti meg az enervált, tenni akaró és magabiztos állapotokat, amik lineáris fejlődés helyett egyszerre is jelen vannak, mint ahogy a személyiségfejlődésben is visszamaradnak az előző stádiumok lenyomatai.
A mestermunkám előtanulmánya egy azonos című fotósorozat, ami 3 Én-t mutat be idilli jelenetekként, közös fizikai munka közben. A tevékenység -nehézsége ellenére- tánchoz hasonló mozdulatokként jelenik meg. Magamat többszörözve ‘segítem’ magam az adott munkában.
A szereplők a hajviseletük által különülnek el. Ezt a tradicionálisan is sok jelentéssel bíró, női attribútumot a való életben is a hangulatom lenyomataként kezelem. Ezt a motívumot használom a filmben is. Minél szorosabb, rendezettebb a haj, annál határozottabb a karakter.
A Nincs mese cím a választás vagy jobb megoldás nélküli döntési helyzetekben használt szófordulat idézése mellett, a gyermekkor végére is utal. Maga a kifejezés valaminek a kezdetét és végét, egy váltási pontot jelöl ki, egyben pozitív beletörődést sugall. A nekirugaszkodás pillanata.
A filmben olyan mindenki által megtapasztalt dilemmákat szerettem volna felvetni, amikkel az ember egyedül érzi magát és ezeknek a nyilvános felvállalását gyakran a gyengeség jeleként élik meg. A célom, hogy a nézők azonosulni tudjanak a film szereplőjével és ezáltal a sorstársra találás megkönnyebbülését adjam nekik a saját önbizalmuk fejlesztéséhez.
szakdolgozat
Naplózási gyakorlatok a képzőművészetben és a szociális média vonatkozásában
Mi az a napló? Gyermekkorunk titkos kis könyve, betekintés nagy irodalmárok lelki világába, hiteles korlenyomat történelmi személyek tollából? Dolgozatomban áttekintem a napló hagyományos és kortárs megjelenési formáit, arra keresve választ, hogy mi a napló, milyen funkciókkal bírt a múltban és bír napjainkban. A naplótörténeti áttekintés után három napló fajtát különböztetek meg médium szerint; írott, vizuális és vegyes, ami további két alfajtára osztható (szöveg és kép, audiovizuális). Minden kategória bemutatásra kerül irodalmi és képzőművészeti példákon keresztül, majd a közösségi média posztok hasonlóságait és különbségeit gyűjtöm össze, hogy felmérjem, naplónak tekinthetjük-e a rendszeres Facebook bejegyzéseket és nyilvános blogokat, lehet-e ez a naplók új generációja.
Nincs mese (12 p, magyar)