Formatervező művész MA

Buja Hanna

témavezető
Csernátony Fanni
szakdolgozati konzulens
Arndt Bernadett
mestermunka
Játék a világban
Korai fejlesztőeszköz tervezése gyermekek számára
Mestermunkám témája a korai fejlesztés. A kisgyermek születésétől kezdődően 5-6 éves koráig egy intenzív mozgásfejlődésen megy keresztül, ahol a tehetetlen testtartásból 1 éves korára az álló testhelyzetig jut, majd 5 éves korára már magabiztosan jár, fut, ugrál, épít, játszik, rajzol. Ez a fejlődés tipikus fejlődésmenettel írható le. Ha a tipikustól eltér a fejlődése korai fejlesztésre van szüksége. A fejlesztést játékokon keresztül történik, ugyanis a gyerek legfontosabb tanulási formája a játékon keresztüli tapasztalatszerzés. Diplomamunkám egy korai fejlesztést támogató eszköz, amely 1-5 éves gyermekeknek készül. Egy központi elemből és kiegészítőkből áll. A játék segítségével a gyermek nagy és finommozgásokat is fejleszt.
szakdolgozat
Korai fejlesztés
Magyarországon elérhető korai fejlesztőprogramok
Szakdolgozatom témája a Magyarországon elérhető korai fejlesztési programok. Kutatásaim célja a mozgásfejlődés vizsgálata, a fejlődésben való lemaradás lehetséges okainak feltárása és a korai fejlesztési lehetőségek megismerése Magyarországon. Vizsgálom, milyen csoportos és egyéni korai fejlesztési lehetőségek érhetők el a tipikus fejlődésmenetben lemaradt gyerekek számára, valamint feltérképezem milyen szakemberek vesznek részt a fejlesztőprogramokban. Ehhez felhasználom az elérhető szakirodalmat, a terepmunka, interjúk során megszerzett információkat, majd ezeket összegezve megfelelő konklúziót vonok le. Legfontosabb következtetéseim, hogy a különböző intézményekben terápiákat végző szakemberek közötti kommunikáció és megfelelő információáramlás nem mindig valósul meg. Ez a leghelyesebb, vagy leggyorsabb diagnózis felállítását negatív irányba befolyásolja. Ennek ellenére vannak lelkes, kreatív és színvonalasan dolgozó szakemberek, akik különböző létező és általuk kifejlesztett játékokon keresztül fejlesztik a gyermekeket. A gyerek legfontosabb tanulási formája a játékon keresztüli tapasztalatszerzés.