Média design MA

Riederauer Dóra

témavezető
Tasnádi József
konzulens
Tasnádi József
szakdolgozati konzulens
Babarczy Eszter
mestermunka
SHOWROOM
Mindannyian szeretünk néha elveszni a világ materialista és információdús forgatagában. A rádió és a televízió korszakán túllépve, a világháló megjelenésével a hírközlés még gyorsabb és sűrűbb lett. A kínálat, és ezzel együtt a kísértés mértéke is jelentősen megnövekedett, ezáltal egyre inkább megnehezítve a világ eseményeiről és valós működéséről alkotható objektív ítéletünket.
Az információs túlterheltség jelenségének több hónapos kutatására, és az ebből született szakdolgozatra (Media as Cartography) alapulva a multimédia installáció komponensei szöveg szinten és működésükben is szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Olyan fizikai struktúrát alkotnak, amely az információ feldolgozásának problematikus és ellentmondásos voltát modellezi – úgy egyéni, mint kollektív szinten. Míg a sorsoló gömb véletlenszerűen dobálja nekünk a tényszerű információkat, a felfüggesztett anyagok a kutatás közben készült személyes gondolattérkép darabjait ábrázolják. Az installáció elemei és felépítésének szövete arra hivatottak, hogy indusztriális esztétikájuk által keltsék fel a néző érdeklődését, ezen túl pedig konkrét interakcióra és játékra invitáljanak.
A SHOWROOM tehát – a szó szoros értelmében – egy bemutatóterem, egy üzlet, ahol az ember egyéni döntései és részvétele alapján tájékozódhat.
szakdolgozat
Media as cartography
Changes in mental health and the orientation of young millennials and generation Z in the era of digital information overload through social media platforms.
A szakdolgozat témája a saját generációm, avagy a “milleniálok”, illetve a “Gen Z” közösségi média használatának mentális higiéniára való hatása, illetve az az által kialakuló viselkedésbeli változások vizsgálata. Hogyan formálódik a világról alkotott képünk, ha a közösségi média oldalakon keresztül tájékozódunk információkról, hírekről és tudnivalókról? Fran Lebowitz amerikai író és humorista úgy foglalja össze egy mondatban a modern embert, hogy "az árat megtapsoljuk, de a Picasso-t nem". Az ember mára már többet beszél a körítésről, mint magáról a tartalomról. Hogyan fordíthatnánk vissza ezt a folyamatot?
SHOWROOM
SHOWROOM - Easter Egg & Mind Mapper 2
SHOWROOM - Easter Egg & Mind Mapper 1
SHOWROOM
SHOWROOM - Trust Issues