Animáció MA

Teleki Kitti

témavezető
Fülöp József
konzulens
Farkas Júlia
szakdolgozati konzulens
Tillmann József A.
mestermunka
Trixie the Pixie
Mestermunkám egy kísérleti, elsősorban közösségi médiára szánt animációs projekt, melybe a karakter Instagram profilján keresztül nyerhetünk betekintést. Trixie az internetes tartalomkészítőkhöz hasonlóan mikro-kontentekben (GIF-ek, illusztrációk, képregények) kommunikál a fiatal felnőtteket érintő aktuális témákról és kérdésekről, melyek egyaránt önálló vizuális naplószerű etűdökként is értelmezhetőek.
szakdolgozat
Ember és állat kapcsolata a népmesékben
Szakdolgozatomban két olyan mesén keresztül vizsgálom az ember és állat szimbolikus kapcsolatát, amelyekben fellelhető az archaikus tudatból eredő világszemlélet, és a történetekkel párhuzamba hozható rítusok. Dolgozatomban kitérek a történetmondás szerepének fontosságára, a mesék főbb jellegzetességeire, végül összegzem miként formálhatják az ember és állat kapcsolatát leíró történetek jelenlegi világképünket, és hogyan hatnak ezek az elbeszélések a saját alkotói nézőpontomra.