Média design MA

Vida Szabolcs

témavezető
Tasnádi József
konzulens
Tasnádi József
szakdolgozati konzulens
Horányi Attila
mestermunka
Vacsora
A diplomamunkámban az utolsó vacsora jelenetét dolgozom fel egy multimédia installáció keretében. Egy asztalon elhelyezve ételekről és konyhai eszközökről készített pontos másolatok, gipsz lenyomatok láthatóak. Ezt a tárgyegyüttest egy robotkarra szerelt fényforrás világítja meg. A kar folyamatosan pásztázza az asztal tárgyait. A mozgás és a szkennelésre emlékeztető megvilágítás utal a fáradhatatlan, tárgyilagos vizsgálódásra. Az installáció sötét térben található, így a látogató csak a mesterségesen megvilágított módon láthatja a tárgyakat, a fény-árnyék hatás folyamatos változásán keresztül.
A gipsznyomatok készítése során indexikus jelek keletkeznek, olyan jelek amelyek maximálisan összetapadnak tárgyaikkal. Milyen módon kaphatnak referenciájukon túlmutató, saját jelentést az ennyire kötött jelek? A lenyomatok mediális tulajdonságai a műalkotás értelmezésében markáns szerephez juthatnak e? A lenyomatok paradox helyzetek sorát teremtik meg, egymásba csúszik általuk az itt és az ott, a jelen és a múlt, az eredeti és a másolat, az időtlen és a változó, a szent és a materiális.
A műben alkalmazott megvilágítás ugyancsak ellentmondást hordoz magában: mozgásba hozza az installáció megmerevedett gipsztárgyait, de paralizálja a nézőt. Az alkalmazott ultraviola fény széles körben elterjedt vizsgálati eszköz, mégis károsítja mind szerves, mind szervetlen tárgyait. Érdeklődésem középpontjában az etika és a tudomány viszonya, a techno-pesszimizmus és techno-optimizmus áll.
szakdolgozat
Egy anakronisztikus tárgy dialektikus képe
A lenyomat mediális tulajdonságai
Szakdolgozatomban az indexikus jeleket, a lenyomat mediális tulajdonságait, ezen keresztül a diplomamunkám jelentésrétegeit tanulmányozom. A dolgozat elsődleges célja, hogy a mestermunkámban tárgyalt kérdéseknek biztosítson elméleti hátteret, valamint az ikonográfiai elemzés helyett a figyelmet főként a mediális vizsgálatra, az így felfedhető tartalmi elemekre irányítsa. Ennek érdekében elsősorban Georges Didi-Huberman Hasonlóság és érintkezés című művét, valamint Hans Belting észrevételeit, főként a Kép-antropológiában leírtakat kutatom. A letapogatást, a digitalizációt párhuzamba állítom a lenyomattal, valamint vizsgálom a lenyomat és tér, lenyomat és idő összefüggéseit. Dolgozatomban egy olyan paradox rendszer feltárására teszek kísérletet, amely mélyebb értelem felé mutat a látszólagos ellentmondásokon keresztül.