Design- és vizuálisművészet-tanár MA

Szenes Ádám

témavezető
Bényei Judit
szakdolgozati konzulens
Beck András
szakdolgozat
A képregény mint tanulást segítő eszköz a kortárs pedagógiában
A Maus és a holokausztoktatás vonatkozásában
A dolgozatom fő témája a tanulás-tanítás folyamatába beépíthető képregény alkalmazási lehetőségeinek feltérképezése. A dolgozat célja bemutatni a képregény azon tulajdonságait és felhasználási módjait, melyek révén eredményesen és hatékonyan tudja támogatni a tanulást. A kutatásom fókuszában a történelem tantárgy céljai és törekvései állnak, kihangsúlyozva a kutatásalapú tanulás módszertanának fontosságát, amit a holokauszt tananyag feldolgozhatóságában vizsgálok. Mindezt Art Spiegelman Maus című képregényén keresztül teszem meg. A kortárs pedagógiai elvek szempontjából megvizsgált esettanulmányokból és óratervekből kiderült, hogy a képregény képes személyessé, befogadhatóvá és érthetővé tenni a holokauszt eseményeit, illetve összefüggéseket teremteni annak hatásairól napjainkra nézve.