Építőművész MA

Manhertz Albert

témavezető
Göde András
konzulens
Máté Tamás
szakdolgozati konzulens
Schmidt Andrea
mestermunka
Szociális lakhatás a volt állami gondozottaknak
A mestermunka célja a fiatal felnőttek integrációja az állami gondozás után. Az épület felső 3 szintjén lakások és hozzá tartózó közösségi terek kerültek megtervezésre. A földszintre olyan funkciók és terek kerültek, amik lehetőséget biztosítanak különböző helyzetekben lévő emberek találkozására és interakciójára. Az épületegyüttes rendhagyó módon reagál a tűzfalakra, amik mellett privát félprivát tereket jelöl ki. A környéken kialakult homlokzati architektúrát tiszteletben tartva, egy új megfogalmazásban alkalmaztam.
szakdolgozat
Fiatal felnőttek lakhatása állami gondozás után
Diplomamunkám témája az állami gondozást elhagyó fiatal felnőttek lakhatása, szakdolgozatom ennek előtanulmányaként készítettem. Először a jelenlegi magyar állami gondozás rendszerét vizsgáltam meg, két alternatíva bemutatásával. Dolgozatomban részletezem a fiatal felnőttek jelenlegi helyzetét, milyen körülmények alatt éltek a gondozás évei alatt, mennyire nehéz elkezdeniük az önálló életet, milyen lehetőségeik vannak az önálló életkezdéshez. Az állami gondoskodás rendszerének megismerését szakirodalmak olvasásával kezdtem, és a számomra releváns, fókuszpontban lévő témákban mélyinterjúkat készítettem. Az állam szerepét is keresem ebben a kérdéskörben, jelenleg milyen eszközökkel segíti az önállósodást. Fő célom a dolgozattal, hogy az állami gondozási rendszer problémáit, és az erre adott válaszokat megismerjem. Dolgozatom végén a tapasztaltak alapján javaslatot teszek, hogy szerintem a problémákat milyen megoldásokkal tudom javítani a diplomamunkámban.
főhomlokzat
régi-új épület
beépítés
tűzfal meletti folyosó és közösségi teraszok
kávézó
szoba galériával