Építőművész MA

Kovács Júlia

témavezető
Göde András
konzulens
Takács Ákos
szakdolgozati konzulens
Szentpéteri Márton
mestermunka
Komló, energiatárolók
Az építészet ökologikusabbá tételének fontos része, hogy az épületekről mint energetikai objektumokról gondolkozzunk. Ezt a gondolatot megfordítva annak szélső értékét keresve, az érdekelt, hogy lehet-e egy energetikai objektumról épületként gondolkozni. Mestermunkám egy kis település, döntően megújulókra alapozott energiaellátását szolgáló, a helyi adottságok kihasználására épülő rendszer építészeti részének tervezése. Helyszínem Komló, egy volt bányaváros. Az energiarendszer áram és távhő tárolóját terveztem meg, kihasználva a múltban létrehozott tájsebeket: egy szén és egy andezit bányát. A fő helyszínem a volt szánbánya elektromos energiatárolóvá alakítása tervezési fókuszában az energetikai objektum és az emberi környezet viszonya volt. Az andezit bánya hőtárolóvá alakításán keresztül az energetikai objektum és táj viszonyát vizsgáltam. Tervezési programom része továbbá az energetikai rendszert működtető szövetkezet házának megtervezése, mely a szénbánya kihasználatlan épületeiben kapott helyet.
szakdolgozat
Energiaszövetek
Dolgozatomban a megújuló erőforrásokra alapuló decentralizált energiatermelést veszem potenciális következő energetikai paradigmaként. Ennek a lehetséges jövőképnek vizsgálom meg azt az aspektusát, hogy a nem központosított, megújuló, akár helyi energiaforrásokra épülő energiagazdálkodás, milyen urbanisztikai értelemben vett infrastrukturális átrendeződést jelent a centralizált rendszerhez képest. Számba veszem az új rendszer közvetlenül az energiatermeléshez kapcsolódó épített elemeit, azaz a termeléshez, tároláshoz, organizáláshoz szükséges objektumokat, illetve azt, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a meglévő épített infrastruktúrához, emberi környezethez, esetleg hogyan formálják át azt. Felvetésem szerint ezek az elemek természetükből fakadóan közvetlenebb kapcsolatba kerülnek majd az emberi élettérrel, illetve jelentősebb kiterjedésűek lesznek, mint fosszilis vagy nukleáris (tehát centralizált) elődeik, ezért megtervezésük építészeti szemléletet igényel. Vizsgálatom tárgya, hogy miként integrálható egy energiagazdálkodáshoz kapcsolódó funkció egyéb, tipológiailag kevésbé specializált, hozzáférhetőbb, nem-indusztriális társadalmi tevékenységek, intézmények közé. Továbbá az érintett technológiai objektumok terjeszkedését illetően, hogyan kerülhető el a mezőgazdasági vagy természetes területek kizárólag energiatermelési céllal történő elfoglalása, hogyan segíthet ezen egy multifunkcionalitásra, integrációra törekvő tervezői szemlélet.
Híd
Fal
Megérkezés