Animáció MA

Pittmann Glória

témavezető
Bognár Éva Katinka
konzulens
Bognár Éva Katinka
szakdolgozati konzulens
Beck András
mestermunka
Azon a nyáron
Diplomamunkám egy képeskönyv rég elfeledett emlékekről, melyek olykor-olykor a felszínre törnek.
Az a különös érzés, ami váratlanul elönti az embert; hosszú, időtlen nyári délutánok elmosódott emlékképeit hozva magával. Pillanatok a gyerekkorról és a természet mindennapi varázsáról.
De vajon létezett-e mindez egykor?
Visszatekintés a múlt kedves pillanataiba azoknak a felnőtteknek, akiknek még néha ma is fáj hogy ezt a világot maguk mögött kellett hagyniuk.
szakdolgozat
KEPES ÉVA (1913-1994)
A magyar származású festő és táncművésznő nyomában
Szakdolgozatom témájául Kepes Éva, magyar származású festő és táncművésznőt választottam.
Dolgozatomban életpályáját követve, a korszak és az őt körülvevő hatások megismerésével, azok vizsgálatával foglalkozom s ezek tükrében mutatom be munkásságát és személyét.
Életének jelentős állomásait, a korszak műveit és művészeti problémáit sorra véve és a mozgásművészetet, az avantgárd kísérleti színpadokat, a baloldali munkásmozgalmat, a szürrealista festészetet tanulmányozva próbálom elhelyezni Kepes Évát a művészeti életben és szeretnék választ találni arra kérdésre, hogy mekkora szerepe van az egyetemes művészettörténetben, és hogy miért is késik életművének felfedezése.