Design- és vizuálisművészet-tanár MA

Tendli Noémi

témavezető
Bényei Judit
szakdolgozati konzulens
Berky Tamás
szakdolgozat
Absztrakt
A szakdolgozat a vizuális absztrahálási képesség fejlesztésére és a pedagógiai facilitálásra tett oktatási kísérleteket elemzi. Konstruktív pedagógiai módszertanokat felhasználó, absztrakt gondolkodást fejlesztő és a tudást alkotva befogadó feladatokat tanulmányoz a saját pedagógiai fejlesztés megalapozására. Az alkotói gyakorlatokat az absztrakt gondolkodás különböző mentális munkafázisainak megfeleltethető kategóriákba sorolja úgy, hogy az elvonatkoztatás módját is vizsgálja. Az intelligencia természetéről szóló különböző elméletek ismertetésével és figyelembevételével keres olyan oktatási technikákat, amelyek kiindulópontként tekintenek az eltérő képességszintekre az absztraháló képesség minél eredményesebb fejlesztése érdekében.