Design- és művészetmenedzsment MA

Ujj Kíra Diána

témavezető
Povedák István
portfolio
Régészből menedzser
Szakmai gyakorlataim különböző megállók voltak a fejlődésben, a régészet, a múzeumi világ és a menedzseri tapasztalások külön-külön kaptak teret. Fő projektem keretében ezeket ötvözöm, a közösségi régészet területén. Hiszek a múlt és az örökségünk érték- és közösségteremtő erejében, és tudom, hogy ennek közvetítését fiatal régészként újra kell értelmeznem. A MOME-s éveim alatt azt a célt tűztem ki, hogy két szakma határán mozogva új módszereket ismerjek meg.
szakdolgozat
Alternatív történelemfelfogások és múzeumi reprezentáció
Az elmúlt két évtizedben fokozatosan láthatóbbá váltak az alternatív régészet és történelemtudomány olyan tézisei és eredményei, melyek az akadémiailag elfogadott nézetekkel szemben foglalnak állást. Dolgozatomban ennek okait vizsgálom és múzeumi reprezentációit mutatom be. Ennek alátámasztása esettanulmányokat kíván, így különböző magyarországi kiállításokat, rendezvényeket és digitális jelenségeket elemzek.