Média design MA

Gerendás Bálint

témavezető
Erhardt Miklós
konzulens
Erhardt Miklós
szakdolgozati konzulens
Gyenge Zsolt
mestermunka
A domb
A film a főszereplő útját követi egy éjszakai buszjáraton, kifelé a városból. Útközben flashback jeleneteken, belső monológokon, animációs betéteken keresztül ismerjük meg Dávidot, a húszas évei végén járó, művészi terveket dédelgető fiatalt, aki éppen sokadik felvételi vizsgája eredményét várja. Látjuk mindennapi életében, munka közben, társaival beszélgetve, átéljük ambícióit, frusztrációit, demoralizáltságát, magányát. Ezt követően a történet szakít az addigi dramaturgiával, jelenidejűvé, ugyanakkor egyre fantasztikusabbá válik. A buszról leszállva Dávid a hajnali téli ködben a közeli erdő felé indul, ahol némi bolyongás után egy tisztáson összekuporodik a fagyos földön. Ekkor kezdetét veszi egy metamorfózis, melyben a fiú lassan összeolvad a természettel, és mire kitavaszodik, virágos dombbá változik.
szakdolgozat
A szimbolikus filmi elbeszélés
Az irodalmi szóképek alkalmazása és működése a filmművészetben
Szakdolgozatomban megkísérlek a szemiotikai strukturalizmus eszköztárának segítségével párhuzamot vonni az irodalmi trópusok és a hozzájuk hasonló filmnyelvi jelenségek között. Teszem ezt abból a célból, hogy ez által a nehezen értelmezhető szürrealista/szimbolista stílusú filmek jelentéstartalmait releváns módon elemezni, értelmezni lehessen. Dolgozatom utolsó momentumaként a felsorakoztatott eszközök és szempontrendszerek segítségével megkísérlem egy komplex szimbolikával rendelkező film jelentésrétegeinek mélyreható bemutatását.