Tervezőgrafika MA

Tóth Zoltán Csaba

témavezető
Simon Péter Bence
szakdolgozati konzulens
Illés Anikó
mestermunka
Memóriazavar útmutató
Minden embert érnek olyan mindennapi külső ingerek, amik olyan hatással lehetnek az emlékezete egészséges működésére, hogy azok hosszútávon memóriazavart is eredményezhetnek. A mestermunka egy olyan fiktív kampány megalkotásáról szól, ami útmutatóként szolgál a memóriazavar esetleges kiváltó okairól a fiatalok körében. Ennek felépítése áll a kutatás során gyűjtött memóriazavart kiváltó okokhoz készült 10 darab plakátsorozatból és a hozzátartozó telefonos applikációból.
A plakátokkal való interakcióval (beolvasással) hívható elő az alkalmazás, ami az információk mellett tartalmaz olyan memóriateszteket, amik különböző vizuális megoldásokkal, a plakátokon megjelenő absztrakt alkotásokhoz készült videók formájában jelenítődnek meg.
szakdolgozat
Humán memóriazavar a társadalomban
Minden ember egyedi és megismételhetetlen, tehát olyan, hogy „átlagember” a szó konkrét értelmében nem létezik. Mindenki a saját egyediségével színesíti az élet összességét és minden ember a képességei és lehetőségei szerint alakítja életét és teljesíti életfeladatát a Földön. Az emberiség életútjának célja a nehézségek felülmúlása és a lehetőségek kibontakozása mellett mindez megtapasztalása és megélése, aminek fontos szerepe van a kapcsolatok kialakulásában, a kötődésekben, az érzésekben és a tettekben. Egy társadalom emberiességének mércéje az, hogy hogyan bánik a szegénnyel, az időssel, a beteggel. Ehhez kapcsolódnak a memóriazavarral küzdők nehézségei is. Az adott helyzetben lévők egymás iránti igényeinek és szükségleteinek felismerése, kölcsönös elfogadása, támogatása kisimíthatja a zökkenőket és élhető, építő kapcsolatokat eredményezhet. Mindezzel könnyebbé tehető az az állapot, ami a mindennapi kihívásokkal teli élethez és a boldoguláshoz szükséges.