Design- és vizuálisművészet-tanár MA

Nagy Boglárka

témavezető
Bényei Judit
szakdolgozati konzulens
Bényei Judit
szakdolgozat
Slow looking az iskolában
A lassú szemlélődés szerepe a felgyorsult világban
Digitális eszközeink segítségével jelenlétünk kiterjeszthető az egész világra. Milyen következményekkel jár, ha felvesszük a saját magunk által kreált gépek tempóját? A hihetetlen mennyiségű vizuális inger feldolgozása, amely minket ér új stratégiákat igényel. Vajon milyen módszerekkel tudjuk segíteni a vizualitás kritikai fejlesztését? Úgy gondolom, hogy a vizuális kultúra tantárgy a diákoknak lehetőséget ad arra, hogy ne csak információt dolgozzanak fel, vagy feladatot oldjanak meg, hanem alkossanak, szemlélődjenek ezért ideális terep ahhoz, hogy visszatérjenek az emberi léptékekhez. Dolgozatomban, a hazánkban még kevésbé ismert Slow looking módszert ismertetem - amely teret enged a szemlélődésnek, és ezzel a tudás megszerzésének egy olyan formáját kínálja, mely lelassít és rávilágít saját belső indíttatásunkra a tanulással kapcsolatban - továbbá javaslatokat teszek a módszer vizuális kultúra tárgyba való integrálására.