Formatervező művész MA

Horváth Ákos

témavezető
Kerékgyártó András
szakdolgozati konzulens
Wunderlich Péter
mestermunka
Kisasztal együttes nappaliba és társasági térbe
Asztal együttes tervezése, ahol a modern eszközzé vált dekorációs funkciót kombinálom tároló funkcióval, lábtartó funkcióval és társasági alkalmakat kielégítő funkcióval. A funkciók kombinálását az asztalegyüttes különböző alakzatba rendezésével érem el. Az asztal együttest családok nappalijába, valamint a célközösséget kibővítve irodák, szállodák, illetve közületi terek előterébe tervezem.
szakdolgozat
Klasszikus bútorok – új felhasználói igények
A térben elhelyezett tárgyak amellett, hogy ellátják a rendeltetésüket, beépülnek a társadalmi és kulturális környezetünkbe, ezzel annak szerves részévé és megformálójává válnak. Így tervezőként és felhasználóként egyaránt formáljuk a környezetünket, a tárgyakon keresztül információkat közlünk, jeleket készítünk, emellett saját szubjektumunk is megjelenik bennük. A termékek maguk nem beszélnek, de projekciós felületeket kínálnak a jelentés számára. Ez megkívánja az értelmezést. Fontos feltárni és megvizsgálni a tervező által alkotott tárgyak látható és nem látható jelentéstartalmát, figyelembe véve a produktumok jelentését, az anyagi és minőségi, valamint ergonómiai tulajdonságokat, a terméktől várt működést, az esztétikát, a kulturális sajátosságokat és a tárgy által közvetített emóciókat. Szakdolgozatom megírásával arra vállalkozom, hogy a klasszikus berendezési tárgyak lakótérben betöltött eredetét és szerepét vizsgálom a történelmi-kulturális háttér feltárásával és elemzésével. A kutatómunkám során többek közt arra keresem a választ, hogy az általam vizsgált bútortípusok eredeti tervezett funkciójukhoz képest milyen szerepet kapnak egy mai lakótérben. Feltételezésem szerint a klasszikus berendezési tárgyak lakótérben betöltött tervezett funkciójuk mára több esetben csak részben látja el eredeti szerepét. Az eredeti funkciók a társadalmi változásokkal korrelálva részben átalakultak, igazodva a folyamatosan változó felhasználói és kulturális igényekhez, életminőségekhez, ami összefüggésbe hozható a lakóterek használatának és az életmódnak a változásával.