Design- és művészetmenedzsment MA

Nyolczas Gitta

témavezető
Ébli Gábor
szakdolgozati konzulens
Pecze Krisztina
portfolio
Teher alatt nő a pálma!
A MOME-n eltöltött négy félév alatt a járványhelyzet miatt különösen beszűkült lehetőségektől sikerült eljutnom oda, hogy ma már választhatok a szakmai munkák közül. Gyakorlati projektjeim a rám háruló felelősség tekintetében is gazdagodtak: lépésenként haladtam az elsősorban kommunikációs és inkább asszisztensi feladatköröktől a felelősségteljes és rendkívül sokrétű produkciós menedzsmentig.
szakdolgozat
Út a stabil szervezeti működés felé. Milyen üzleti eszközök integrálása segítheti a kortárs tánc szervezetek hosszú távú működését?
Átfogóan a kultúrafinanszírozásról több publikációban is olvasni lehet, azonban arról kevésbé esik szó, milyen alapvető vállalatirányítási elvek integrálása szükséges a kulturális szervezetek stabil működésének megteremtéséhez. Szakdolgozatom kutatási kérdése, hogy különösen az előadóművészeti területén belül, specifikusan a kortárs tánc szervezeteknél, miként lehet megteremteni a stabil működés keretrendszerét és milyen vállalatgazdaságtani alapelvek követése tudja segíteni a szervezetek életben maradását? A dolgozat bemutatja a stratégiai tervezés lépéseit, a szervezeti működés fő oszlopait, majd szekunder kutatás segítségével az előadóművészet jellemzőit. Végül a kortárs tánc szakma alakjaival készült mélyinterjúkra építve javaslat olvasható a szervezetek stabil működésének kialakításához.