Tervezőgrafika MA

Orosz Rebeka

témavezető
Balla Dóra
szakdolgozati konzulens
Pallag Andrea
mestermunka
Disfluex
A 'disfluent typography' (nehezített olvashatóság) lehetséges pozitív hatása az olvasott információ megtartás szempontjából számos olvasáskutatás témáját adta az elmúlt évtizedekben. A legtöbb kutatás vizsgálati anyagához választott, nehezen olvashatóként aposztrofált betűtípusok kiolvasása valójában viszont nem okoz gondot. A mestermunka erre a problémára reflektál, célja rávilágítani a tervezői és tudományos diszciplínák közötti együttműködés lehetőségére. A produktum egy olvasáskutatók számára készült, kérdőívek szerkesztésére alkalmas digitális platform. Széles tipográfiai eszköztárat biztosít, többek közt olyan grafikatörténeti és kortárs betűtípusok felhasználásával, amelyek a tudományos területen való felhasználásuk révén újabb szerepet kaphatnak.
szakdolgozat
A tipográfia vizuális percepciójának vizsgálata a gyermekeknél
A dolgozat hipotézise szerint a tipográfia befolyásoló tényezővel bírhat a gyermekek tanulási teljesítményére és motivációjára. Ezt az állítást olyan pszichológiai kutatások támasztják alá, melyek egyrészt a tipográfiai manipuláció eszközével vizsgálják a kognitív folyamatokat, másrészt pedig az affektív tényezők felől közelítik meg a tipográfiai észlelést. A szakdolgozat részeként végzett empirikus kutatás a kognitív folyamatok helyett az affektív folyamatokra fókuszál és a gyermekek tipográfiai észlelését, preferenciáját vizsgálja. A felmérés 3. és 4. osztályos tanulókkal zajlott. A kiértékelt eredmények szerint a tanulók még nem érzékenyek a különböző tipográfiai minőségek észlelésére, ellenben lelkesesedtek az újdonság iránt. Ez utóbbi iránymutató lehet olyan oktatási segédeszközök megalkotására, melyek növelhetik a gyerekek tanulási motivációját.