Design- és művészetmenedzsment MA

Bodó Bence

témavezető
Povedák István
portfolio
A zeneipar különböző aspektusai
Szakmai gyakorlataim során a zeneipar különös, Covid által fémjelzett elmúlt két évébe tekinthettem be, annak legkülönbözőbb ágait ismertem meg. Zenészként, valamint háttéremberként is részt veszek a zeneiparban, gyerekkori szenvedélyemből tovább lépve majd három éve dolgozom egy zenei kiadó és menedzsment cégnél, ahol az elmúlt két évben a koncertszervezéstől a digitális tartalomgyártásig több feladattal ismerkedhettem meg. Emellett saját zenekarom menedzsmenti feladatinak ellátásával, zenei újságírással és videós tartalomgyártással is volt lehetőségem az utóbbi időszakban foglalkozni. A zenei nézőpont kiteljesítésének érdekében az idei nyárra a MOME és a Magyar Zene Háza együttműködésében egy kétnapos fesztivál felépítésén dolgozom, aminek köszönhetőn már a szervezői oldalról is rálátok a zeneipar működésére.
szakdolgozat
Dekolonizáció az európai múzeumokban a digitalizáció korában
Szakdolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, miként tudja a digitalizáció az európai múzeumok dekolonizációra tett törekvéseit segíteni. Munkámban szakirodalmi elemzésekkel értelmezem a dekolonizációt mint múzeumi fogalmat, valamint egy konkrét példán keresztül vizsgálom meglévő gyakorlatát. Az elemzésen túl mélyinterjúk segítségével vázolom a téma jövőbeli lehetőségeit.