Építőművész MA

Bocska Beáta

témavezető
Göde András
konzulens
Molnár Beáta
szakdolgozati konzulens
Pallag Andrea
mestermunka
Gimnázium újragondolva
Mestermunkám keretein belül a komáromi gimnázium épületével foglalkoztam. Célom egy olyan iskolaépület létrehozása volt, ami támogatja a korszerű pedagógia elvein nyugvó oktatást. Mestermunkámmal egyrészt az iskola diákjai számára szerettem volna differenciált tanulási és közösségi tereket létrehozni, másrészt célom volt az iskola megnyitása a városlakók és a környékbeli iskolák diákjai számára is. Egy olyan intenzíven használt épületet szerettem volna alkotni, ami a diákok második otthona lehet, valamint a környék közösségi és kulturális központjává válhat.
szakdolgozat
Iskolaépítészet
A korszerű pedagógia terei
Szakdolgozatomban arra keresem a választ, hogy milyen jellemzői vannak a korszerű pedagógiát támogató iskolaépületnek. Dolgozatomban áttekintem a társadalmi változások oktatásra és nevelésre, valamint ebből kifolyólag az iskolaépítészetre gyakorolt hatásait. Foglalkozom a kompetenciaalapú oktatással, és megfogalmazom az ebből adódó új téri igényeket, melyeket a mai iskolákban biztosítani kell. A témában való jobb elmélyülés érdekében három iskolaépítészeti példát mutatok be részletesebben. Dolgozatom végén megkísérlem a korszerű pedagógiát támogató, ideális iskolai környezet jellemzőinek meghatározását, az irodalomkutatás, az épületbejárások és az interjúk tapasztalatai alapján.
Mozizós lépcső
Tornaterem
Könyvtár