Média design MA

Misota Dániel

témavezető
Erhardt Miklós
konzulens
Erhardt Miklós
szakdolgozati konzulens
Fábics Natália
mestermunka
Kerényi Mária, 41, 1970. július
A diplomamunkám első játékfilmem, amelynek fejlesztését a Média Design szak és az Open Society Archives közös tervezési kurzusán kezdtem meg egy évvel korábban. A Kerényi Mária, 41, 1970. július című film egy, az OSA belügyminisztériumi gyűjteményében található propagandafilm forgatásának szöveg- és korhű, dramatizált elbeszélése. A történet címszereplője az 1970 júliusában kémkedés vádjával letartóztatott Kerényi Mária kulturális diplomata. Az ügyet feldolgozó riport a nemzetközi kapcsolatok bővítésén fáradozó, nyelveket beszélő, Lukács György filozófus köréhez tartozó nő történetét a magyar társadalom idegengyűlöletének, bezárkózásának és paranoiájának fokozására használta. Filmem fejlesztésekor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában megtaláltam a riportban elhangzott interjú teljes leiratát, valamint a propagandafilmet vizsgálva rekonstruálni tudtam a forgatás technikai körülményeit.
szakdolgozat
Manifesztó
A posztkapitalista film (kiöltött) nyelve
A világvégét könnyebb elképzelni, mint a kapitalizmus végét. Mark Fisher Kapitalista Realizmus című kötetében szellemes diagnosztája korunk képzelőerejének. Dolgozatomban kölcsönveszem Fisher egyes definícióit és keretrendszerét, melyekkel a neoliberalizmus hegemóniájának filmstílusra gyakorolt hatásait vizsgálom. A szöveg első célja a filmstílus alakulásának vizsgálata különböző huszadik századi gazdasági, politikai rendszerekben. A szöveg második célja olyan filmes kifejezőeszközök azonosítása, melyek a film mai piaci körülményeit, gazdasági életét tudomásul véve képesek kiutat fúrni a neoliberális vizuális kommunikáció paradigmájából. Az írásban a stílusra saját jogán politikus eszközként tekintek.