Design- és vizuálisművészet-tanár MA

Lehoczki Liza

témavezető
Bényei Judit
szakdolgozati konzulens
Bényei Judit
szakdolgozat
VR az oktatásban
Beépíthető-e a VR a hazai tanítási gyakorlatba
A VR eszközök nevelési célú használata jelenleg a hazai oktatási rendszerben nem játszik szerepet és nem is látszik úgy, hogy a közeljövőben ez lehetséges lenne, de mi lehet ennek az oka? Szakdolgozatomban a virtuális valóság oktatási célú felhasználásának megvizsgálását tűztem ki célul. A kutatás a VR és AR rendszerek működésének bemutatása mellett az általuk alkalmazható pedagógiai szemléletek, valamint a jelenleg elérhető nevelési célra alkalmas játékok és programok vizsgálatával foglalkozik különböző tanulási modellek fényében. Továbbá a kutatásomban bemutatom a VR oktatási felhasználásának pozitív lehetőségeit a különböző tantárgyak tananyagaiba való beépítésével, kiemelve a képzőművészeti oktatást. Végezetül bemutatom a VR rendszeres iskolai használatának jelenlegi akadályait, nehézségeit.