Design- és vizuálisművészet-tanár MA

Kiss-Gergely Renáta

témavezető
Bényei Judit
szakdolgozati konzulens
Illés Anikó
szakdolgozat
Játéktevékenység vizsgálata az oktatást segítő játékeszközök használata során
Dolgozatom a gyermekfejlődés támogatásának tükrében vizsgálja a játék jelenkori oktatásban betöltött szerepét. Kutatási kérdéseim a játék miértjére, oktatásban betöltött funkciójára, tantárgyakban való megjelenésére keresik a választ. Célom a játéknak, mint pedagógiai módszer és eszköz lehetőségeinek és előnyeinek feltárása az általános iskolai korosztályt célozva. A munkám során kitérek a játéknak a gyermek fejlődésében betöltött szerepére, egyes korok játékfelfogására, egyes nevelési-oktatási szerepet biztosító játékeszközök jellemzőire, és arra, hogy a játék miként válhat az iskolai nevelés egyik fontos pedagógiai eszközévé.