Design- és vizuálisművészet-tanár MA

Törőcsik Katalin

témavezető
Bényei Judit
szakdolgozati konzulens
Szentandrási Dóra
szakdolgozat
A Papírtárgyak pedagógiai program elméleti háttere és gyakorlati tapasztalatai
Dolgozatomban megkísérlem bizonyítani, hogy papírtárgyak készítése kiválóan alkalmas a STEAM-pedagógia törekvéseinek érvényesítésére és a térszemlélet fejlesztésére. Ezek a pedagógiai törekvések konvergálnak, mivel a művészetek és a természettudományok kapcsolódási pontjait keresik. Ez napjaink egyik meghatározó pedagógiai iránya. Csakhogy mindkét irányzaton belül a természettudományok domináltak – és dominálnak ma is. A STEAM eredendően STEM volt, vagyis a Science, a Technology, az Engineering és a Mathematics integrált oktatása, és csak pár éve egészült ki az Arts-cal, vagyis a művészetekkel. De a művészetek többnyire alárendelt szerepet kapnak az együttműködés során. A térszemlélet fejlesztését célzó törekvések is elsősorban a dolog matematikai és mérnöki hasznát hangsúlyozzák. A Papírtárgyak innovációját abban látom, hogy a természettudományokkal való együttműködésen belül a hangsúlyt a művészetre helyezi.