Design- és vizuálisművészet-tanár MA

Rémiás Szilvia Zita

témavezető
Bényei Judit
szakdolgozati konzulens
Pataky Gabriella
szakdolgozat
Plasztikai fejlesztés
A plasztikai fejlesztés elmaradottságáról és fontosságáról
A dolgozatban körüljárom a plasztikai kutatás fontosságát vizsgáló korábbi tanulmányok tapasztalatait, melyek együttesen világosan kirajzolják a terület méltatlan háttérbe szorulását. A plasztikai feladatok alulreprezentáltsága korántsem csak a kreatív téri alkotással áll összefüggésben, az élet szinte minden területén fontos ismeretekkel és megoldási stratégiákkal ruházzák fel a diákokat a téri gondolkodást fejlesztő gyakorlatok. A probléma nem újkeletű azonban a kutatások rámutattak arra is, hogy egyre jelentőségteljesebbé válik a digitalizáció térhódításával. Az általam javasolt gyakorlatok és feladatok a kortárs tendenciák ellensúlyozását tűzik ki célul.