Design- és vizuálisművészet-tanár MA

Sinkó-Kalocsai Dorottya

témavezető
Bényei Judit
szakdolgozati konzulens
Szentandrási Dóra
szakdolgozat
A probléma alapú gondolkodás módszertana és az ökológiai szemlélet lehetőségei az osztályteremben
A Balatorium programhoz kapcsolódó
A Veszprém - Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosának egyik kiemelt témája a régió ökológiai kérdéseit vizsgáló Balatorium programsorozat. A projekt a kultúrtáj tématerület keretében arra keresi a választ, hogy a mai korban mi lehet a tudomány, a kreativitás és a közösségek szerepe az intelligens és fenntartható tájhasználatban. A MOME Mag/Baltorium programhoz csatlakozva, a szakdolgozati munkám során a Balatorium program egyik kiemelt kérdéskörével foglalkozom, miszerint milyen módokon lehet a mai korban jobban kötődni a tájhoz és felelősen bánni vele. A kutatásom során legfőképp a designpedagógiákat tanulmányozom, a megszerzett ismereteket pedig a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban töltött gyakornoki tanórák keretében, egy általam összeállított 5 órás tematikus óratervben alkalmazom. Az 5 óra átfogó célja a Balaton egyik fő ökológiai problémájának megértése és feldolgozása közösen a 11. osztályos diákokkal. Az alap problémakör a felszínborítás változására, a tópart beépítésére és az élőhelyszigetek közötti kapcsolat fontosságára épül. A feladat 4-5 fős csapatokban egy társasjáték konceptuális megtervezése és hozzá egy prototípus elkészítése. A végső cél a 14 éves korosztály érzékenyítése a diákok játék-ötletei alapján. Az alkotóknak és az elkészült játékokkal játszó közösségeknek lehetőségük van elmerülni a Balaton térségét érintő ökológiai problémákban, mindemellett elmélyülhetnek a megoldáskeresés és közösségépítés inspiráló közegében.