Design- és vizuálisművészet-tanár MA

Harsány Patrícia

témavezető
Bényei Judit
szakdolgozati konzulens
Póczos Valéria
szakdolgozat
Újraértelmezés mint pedagógiai és design módszertan
A kutatásom az újraértelmezés fogalmán és a design thinking módszertanán keresztül vizsgálja az alternatív anyaghasználat fontosságát a vizuális kultúrában. Az általam vizsgált módszertan a fogalmi meghatározástól redukálva a minket körülvevő mindennapi tárgyak jelentéseinek értelmezésére és újraértelmezésére összpontosul. Többek közt arra keresek választ, hogy hogyan képes a tudatos látásmód beépülni a vizuális oktatás területeire, valamint – a diákok a feladatra adott válaszait értelmezve – milyen képességfejlesztő hatásokkal bír a jövő generációjára.