Fotográfia MA

Taródi-Nagy Konrád Péter

témavezető
Szalontai Ábel
konzulens
Kudász Gábor Arion
szakdolgozati konzulens
Povedák István
mestermunka
Antimental
Antimental címet viselő diplomamunkám az önazonosság hiányának kérdésével foglalkozik, a nemzeti közegből való kilógás mentén. Sorozatomban olyan szimbólumrendszert és vizuális nyelvezetet alakítottam ki, amely képes megfogalmazni kapcsolatomat a körülöttem lévő szélsőségességből hétköznapivá degradálódott nacionalista társadalommal.
A korai nyers valóság dokumentatív ábrázolásától egy teljesen szubjektív vízió képi megfogalmazása és rekreálása felé sodródtam, amelynek eredményeként született meg képeim szürreális, álomszerű atmoszférája, mely mégis az anyagi környezet fenomenonjából építkezik. A megjelenő valóságszeletek és látomásaim hasonló módon kapcsolódnak egymáshoz és tornyosulnak egymás fölé, ahogy az egyén és a nemzet identitása építi fel vagy rombolja le önmagát, tégláról téglára, egységről egységre.
szakdolgozat
Az újnacionalizmus jelenségei a jelenkorban
A jelenkori szélsőjobboldaliság Magyarországon
Szakdolgozatom a jelenkori újnacionalista jelenségekkel foglalkozik a magyar társadalom keretein belül. A téma keretein belül vizsgálja a radikálisból hétköznapivá váló megváltozott nacionalista diskurzust a társadalomban, annak előtörténetét és a jelenkori kommunikációs platformjait, illetve tartalmi és minőségi jellegét. A dolgozat második nagy fejezete egy hazai konzervatív, tradicionalista és nemzeti radikális mozgalom, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kutatásából áll a kiemelt kollektív performatív eseményeken és a kommunikációs platformjaikon keresztül.