Design- és művészetmenedzsment MA

Schneider Kristóf

témavezető
Ébli Gábor
portfolio
Régi és új szenvedélyek felfedezése
Szakmai gyakorlataim első fókusza a jóga és művészet kapcsolatában rejlő gyakorlati lehetőségek feltérképezése, majd különböző foglalkozások által ennek a fejlődő módszertannak az érdeklődőkkel való megosztása volt. A másik hozzám szintén közel álló témakör a turizmus: a projektek során sikerült saját készségeimet is bővítve az arculat- és vállalkozásfejlesztésbe is belekóstolnom.
szakdolgozat
Művészetközvetítés jógán keresztül
A jógázás egyre populárisabbá válásával bizonyos kulturális területeken is gyakran találkozhatunk vele. Szakdolgozatomban arra keresek válaszokat, milyen feltáratlan lehetőségek rejlenek múzeumok, galériák és szabadidős intézmények számára a jóga mint kultúraközvetítő eszköz újraértelmezésében. Továbbá esettanulmányok, saját oktatói tapasztalat és interjúk által vizsgálom, hogy ezen intézmények hogyan használják arculatfejlesztésre és új célközönség bevonzására.