Tervezőgrafika MA

Farkas Regina

témavezető
Nagy László
szakdolgozati konzulens
Pecze Krisztina
mestermunka
Trauma
A mentális egészség világnapja kampány
Mestermunkám egy kampány megtervezése, amely a mentális egészség fontosságára hívja fel a
figyelmet nyolc fiatal felnőtt történetén keresztül. Ők mesélnek arról, hogy milyen traumákon mentek
keresztül, milyen mentális betegséggel élnek együtt, illetve milyen problémákkal és előítéletekkel kell
szembenézniük nap mint nap.
A mestermunka három részből áll: plakátokból, kiadványból és applikációból.
Témaválasztásom oka a rossz lelkiállapotok és mentális betegségek reprezentációjának és
kommunikációjának hiánya.
Mestermunkám nem edukatív jellegű, kanonizált összeállítás, nem szakmai közösségnek szól. Célja
a szociális érzékenyítés, támogatás és figyelemfelhívás, illetve lehetséges segítségkérési formák
ismertetése.
A kampányt a mentális egészség világnapjára, október 10-re készítettem.
szakdolgozat
A márka közösségépítő ereje
A fogyasztói magatartás és a márkaközösségek
A márkák mindennapjaink jelentős részévé váltak, ugyanis óráról-órára valamilyen márkás terméket vagy szolgáltatást veszünk igénybe. A márka által lehetőségünk nyílhat az önkifejezésre, illetve egy adott csoporthoz való tartozásra vagy éppen a csoporttól való elkülönülésre. A márkák köré gyakran szerveződnek márkaközösségek, melyeknek lényege elsősorban a tagok között létrejövő azonosságtudat kialakulása, a közös érdeklődési kör és egyéb
személyes okok, mint például az érzelmi támogatás vagy a képességek fejlesztése. A dolgozat arra a két kérdésre keresi a választ, hogy mennyire elégíthetik ki a márkaközösségek az egyén közösséghez való tartozásának az igényét, illetve milyen szerepet játszanak a márkák és a márkaközösségek az ember életében.
Plakátok 2
Plakátok 1
Plakát 3
Plakát 4
Kiadvány
Applikáció