Fotográfia MA

Bányász Anna

témavezető
Máté Gábor
konzulens
Richard Usher
szakdolgozati konzulens
Illés Anikó
mestermunka
Már a jövő sem a régi
Egy nagyon személyes indíttatású projekt, ami többek között arra is keresi a választ, hogy mi a mai szerepe egy önfenntartó gazdaságnak? Lehet-e egyfajta jövőalternatívaként kezelni a természetközeli életmódot? A fotóprojektem alapját az emlékek és a nosztalgia inspirálta. A nosztalgia egyfajta akaratlan emlékezet, és az akaratlan emlékezetbe a lényeg tárul fel. A lényegben pedig az eszme van megragadva, az ideális. A nosztalgikus emlékezetbe a dolgok nem úgy jelennek meg, ahogyan egykor jelen voltak, hanem ahogy sosem éltük meg: lényegi formájukban. Sorozatomban ennek a meghatározatlan lényegnek a megragadása a cél és annak tudatosítása a jelenben. Ilyen módon egy olyan múltat idézek fel, ami sosem történt meg úgy teljes mivoltában, ahogyan most emlékszem rá, ezért lehetőséget kínál arra, hogy a jövőben olyanná váljon, amilyennek szerettem volna.
szakdolgozat
Az emlékezés, a múlt és a jövő viszonya
Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy mennyire vagyunk befolyásolhatóak az emlékeink által és azok hogyan hatnak a jövőképünkre, mindezt egyfajta paraszti eszményen keresztül. A nosztalgikus emlékeinket csupán a ragaszkodásunk a múltunkhoz teszi vonzóvá? A dolgozatban többek között olyan fogalmak értelmezésén keresztül közelítem meg a témát mint identitás, parasztság, kollektív-emlékezet, nosztalgia, fenntarthatóság. Szó esik még többek között ezen folyamatokban a fotográfia szerepéről, jelentőségéről. Mind ezek kapcsolódási pontjai értelmezhetővé teszik emlékezésünk működését és annak hatásait jövőnkre nézve.