Design- és művészetmenedzsment MA

Bátor Adrienn

témavezető
Simon Andrea
portfolio
Közös felelősségünk a tágabb környezetünk
Társadalomtudományi alapképzésről érkezve számomra alapvető volt, hogy szakmai jelenlétemet a tágabb környezetünkért való felelősségvállalás határozza meg. A mesterszak alatt tanultam meg, hogy ezt nem csak tudományosan, de kreatívan, innovatívan és vállalkozó szellemmel is lehet művelni. Első félévemben társadalmi érzékenyítő animációs film készítést menedzseltem az egyetem falain belül, később az egyetemi szociális design csoporthoz csatlakoztam. Dolgoztam egy nyarat a Pinkponilo márkánál, itt közösségépítéssel és fenntarthatósággal bővült a látóköröm. A mesterszak alatt egy évet dolgoztam a MITO Next-nél, hogy más élménnyel és tapasztalással tudjak a designra mint tervezői folyamatra nézni. Fél évet töltöttem Milánóban Erasmuson, ahol megtanultam, hogy milyen komplex területet takar a designkommunikáció.
szakdolgozat
Az art thinking és a design thinking felhasználási lehetőségei hazai non-profit tanodák esetében
A dolgozat különböző két kreatív gondolkodási módszertant elemez és hasonlít össze az elméleti keretében: a design thinking és az art thinking jellemző alkotási folyamatainak és eszközrendszerének értelmezését, összehasonlítását mutatja be szakirodalmi összefoglaló által. A kutatás mélyinterjúk segítségével arra keresi a választ, a különböző módszertanok milyen intuitív és tudatos felhasználási formái jelennek a hazai non-profit szektorban jelen lévő tanodák esetében. Az eredmény azt mutatja, hogy bár tudatosan egyik módszertant sem alkalmazták a szervezetek teljes egészében, részei mégis fellelhetőek a vizsgált társadalmi vállalkozások mindegyikében. Jellemzően a szervezet indulási és kreatív alkotási fázisaiban inkább az art thinkingre, amíg az új innovációk bevezetése és a szervezeti racionalizálás területén inkább a design thinking módszerre hagyatkoztak.