Viski Noémi Anna

Designelmélet MA
szakdolgozat
Design a múzeumban
A designgyűjtemények különböző intézménytípusokba tagozódnak, így a design reprezentációja is eltérő stratégiák szerint zajlik a különféle múzeumokban. Dolgozatomban a design gyűjtésének lehetséges módjait vizsgálom nemzetközi intézmények gyakorlatai alapján. A gyűjtemények küldetését meghatározó designelméleti megközelítéseket, a megjelenő tárgytípusokat, valamint a gyűjtemények által lefedett tér és idő dimenzióit elemzem, továbbá arra keresem a választ, hogy melyek azok a gyűjtési gyakorlatok, amelyek segíthetnek egy múzeumi gyűjteményt a designkultúra-tudomány szemléletmódja szerint működtetni.
témavezető
Horányi Attila
konzulens
Zwickl András