Hevesi-Szabó Lujza

Fotográfia MA
szakdolgozat
Politika és giccs
Dolgozatomban a Kincses Kalendárium 1950-es és 1960-as években kiadott példányait állítom párhuzamba az országimázs mai helyzetével. Többek között azt vizsgálom, hogyan változtak a marketing eszközeivé a nemzeti szimbólumaink. Az évkönyveken és a mai kampányokon keresztül mutatom be a vizuális manipuláció politikai felhasználását, illetve a magyar önkép átalakítását és kiüresedését. Megvizsgálom, hogy a giccs, mint jelenség, hogyan kapcsolódik szorosan a hatalmi rendszerekhez, hogyan és miért lehet vele sikeresen manipulálni a tömegeket, miként idomul a látvány és a vizuális manipuláció az éppen aktuális ideológiai háttérhez.
mestermunka
Itt kell lenned, hogy elhidd
A nemzeti kultúra, amibe beleszületünk a kulturális identitásunk egyik legfontosabb forrását jelenti, és ez nem velünk született álláspont, hanem a felénk sugárzott reprezentáció terméke. A diploma projektem célja: Magyarország bemutatása, a vidéki élet újfajta képi reprezentációja, az itteni élet és mentális állapot dokumentációja. Diplomamunkámban egy Magyarország körképet mutatok be, mely a szakdolgozatomban vizsgált képi lehetőségeknek az itt tárgyalttól eltérő megoldásait térképezi fel. Alapkonfliktusnak azt vettem, hogy közvetítve van felénk egy bizonyos kép, és ezzel szemben a valóság éles ellentétet mutat. A disszonancia a valóság szubjektív értelmezéséhez kötődik, és ott nyilvánvaló ahol a képi ígéret és a megismerés élesen különválnak. Egyik se jobb vagy rosszabb, inkább a különbözőségük szembetűnő. Esetlegesen, és egyfajta idealizált kép és tapasztalat felszíne mentén ismerhetünk meg egy országot ha csak a népszerű turisztikai helyeit látogatjuk meg.
témavezető
Gulyás Miklós
konzulens
Dr. Antalóczy Tímea
mestermunka konzulens
Kudász Gábor Arion