Petruska Márta

Formatervező művész MA
szakdolgozat
Egyediség a tömegtermelésben
A mai fogyasztói társadalomban a tömegtermékek mellett igény van az egyedi termékekre. A kutatásom célja feltárni ezen jelenség háttérváltozóit, valamint ok-okozati összefüggéseit. A dolgozatomban marketing pszichológiai szempontból tanulmányoztam az értékteremtés dimenzióit, valamint a fogyasztói magatartás egyedi termékekre vonatkozó aspektusait. A napjainkra jellemző trendeknek köszönhetően kialakult az egyediségre törekvő igény. Azokat a sajátos kézműves jegyeket, amelyeket a második ipari forradalom szinte felszámolt, ma is értékként tartjuk számon. Tanulmányom fő konklúziója, hogy az egyedi termékekre vonatkozó fogyasztói motiváció két legfőbb kulcseleme a fogyasztással járó élmény és a termékkötődés mélységében rejlik. A megismételhetetlenség és a pótolhatatlanság két olyan jelző, mely egyrészt a kiválasztási folyamat során megfontolást igényel, másrészt pedig elősegíti egy kognitív-affektív kötődési viszony létrejöttét a tárgy és a birtokosa között.
mestermunka
Egyediség a tömegtermelésben
Mestermunkám tervezési módszereként megterveztem azokat a kereteket, melyek között egy tömegtermelési metódus során minden alkalommal egyedi végeredmény születik. Az ezáltal létrehozott lámpacsalád kialakítása kétszer ugyanúgy nem megismételhető. A megoldás a választott technológiából fakad - a melegüveg hirtelen hidegre szilárduló felszíni differenciáltságában rejlik. Az így elkészült, különböző felületű búrák többféle lámpatípushoz rendelhetőek, a különböző tartó elemek személyreszabható megoldásoknak is teret adnak.
témavezető
Püspök Balázs
konzulens
Pecze Krisztina
mestermunka konzulens
Pattantyús Gergely
UNA / light
konfiguráció 1/a
konfiguráció 1/b
konfiguráció 2/a
konfiguráció 2/b
konfiguráció 3/b
konfiguráció 3/a
UNA / gömb