Farkas Flóra

Építőművész MA
szakdolgozat
Fenntartható együttélés
Diplomamunkám a Budapest körüli peremterületek jövőbeli lehetőségeit vizsgálja. Fő célja, a peremterületek és a centrum fenntartható, szimbiotikus együttélésének kutatása. A dolgozat első felében keresem azokat az irányelveket, melyek mentén elindíthatom a válaszok keresését. Ilyen például a commons vagy a lokalitás fogalma. A későbbiekben magát a helyszínt, Budapest külvárosát vizsgálom mind történeti, mind társadalmi kontextusában, a jelen problémáit is kiemelve. Végül, a fenti irányelvek térbeli vetületeként, a peremterületek városfenntartó funkciójának közösségi megoldásait tárom fel, mint például az élelmiszer önrendelkezés, a közösségi energia hálózatok, vagy a sharing economy némely példája. A fenntarthatósági kérdések mellett, kitérek az egyes kezdeményezések társadami hatásaira is.
mestermunka
Peremterületek átalakulása
Mestermunkám Szigetszentmiklós centrumában alakít ki egy új, központi agórát. A helyszínként kiválasztott területen, a jelenleg is meglévő funkciók újrarendezése mellett, tervezésre kerül egy új piac, az ehhez kapcsolódó közterekkel, ami a helyi élelmiszer termelőknek kínál megjelenési felületet. A terület központ jellegét erősítendő, egy kulturális épület is létesítésre kerül, valamint a korábban itt lévő lakó funkciót újragondolva, a közösségi igényeknek megfelelő co-housing is.
témavezető
Marián Balázs
konzulens
Schmidt Andrea
mestermunka konzulens
Takács Ákos