Pajor Júlia

Design- és vizuálisművészet-tanár MA
szakdolgozat
A személyre szabott művészeti nevelés sajátosságai a Budapest Schoolban
Az oktatás, illetve a közoktatás reformációja napjaink egyik legfontosabb kérdésköre, nehézsége. Szakdolgozatomban arra keresem a választ, hogy a 21. században milyen eszmékkel lehetséges ez Magyarországon. Kutatásom témájául egy olyan hazai edukációs iskolarendszert választottam, mely már több éve sikeresen működik és bátran alkalmaznak olyan, nemzetközileg is elismert módszertanokat, melyek a gyermekek lelki és mentális egészségét is szolgálják. A Budapest School-ban a tanulás a diákok saját ügye, önmagukat fejleszteni kívánják és a tanterv is ezt szolgálja. Fontosnak tartom, hogy a mai világban nagy hangsúlyt fektessünk a lelki egészségre, békére, valamint arra, hogy boldog gyermekeket neveljünk. Dolgozatomban megvizsgálom a Budapest School nyújtotta új lehetőségeket, amelyek hatékonnyá teszik pedagógiai programjukat a közösség- és a személyiségfejlődés színterén is, valamint a vizuális-kultúra és a művészettel nevelés aspektusából is.
témavezető
Bényei Judit
konzulens
Dr. Pataky Gabriella