Farkas Odett

Design- és művészetmenedzsment MA
szakdolgozat
Projektmenedzsment a közösségi művészetben
Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a közösségek bevonásával megvalósuló művészeti együttműködések során a projektek szervezése és vezetése milyen feladatok elvégzését és milyen képességeket kíván meg a projektvezetőktől és ezek hogyan viszonyulnak az üzleti élet projektmenedzsment követelményeihez. Előbb az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlat fogalmi hátterét veszem górcső alá, majd az üzleti projektmenedzsment lépéseket vázolom fel. Ezt követően három esettanulmányon keresztül vizsgálom a művészeti projektek által megkívánt projektvezetői feladatokat, az üzleti projektmenedzsment lépéseivel összevetve. Az eredményeket ismertetve kiemelem azokat az aspektusokat, amelyek eltérnek az együttműködésen alapuló művészeti projektek esetében. Célom, hogy a kutatás segítsen egy tágabb képet adni arról, mire érdemes felkészülnie azoknak, akik ilyen jellegű projektekkel foglalkoznának a jövőben.
témavezető
Simon Andrea