Koch Viktor János

Design- és vizuálisművészet-tanár MA
szakdolgozat
Projektmódszer a holisztikus gondolkodás fejlesztésére
A dolgozat célja a projektmódszer lehetőségeinek feltárása a holisztikus gondolkodás fejlesztésé-re. Azt vizsgálom, hogyan tartható fent a különböző képességekkel rendelkező diákok motivációja, a differenciálás megfelelő tartásával, hogyan lehet felosztani az osztályt, hogy mégis egy egészet alkosson és az osztályon belül mindenki megtalálja azt a szegmenst, mellyel az adott témához tartozó gyakorlatokat sikeresen képes teljesíteni. Elemzésem során kitérek olyan tantárgyi együttműködésekre, mellyel a vizuális kultúra óra nem egy elszigetelt alkotó óraként működik, hanem egy aktívan a már megszerzett tudásra építő óraként, ahol a diákok felhasználhatják a többi órán szerzett tudásukat, átismételve, illetve kiegészítve, új formába öntve őket. A projektmódszer össze tudja hangolni a különböző szakórák ismereti anyagait és nemcsak, hogy fuzionálja őket, de sokkal motiválóbb egységbe kovácsolja azokat a diákok számára. Ezen interdiszciplináris projektek tartásával lehetőség nyílik az egész tudásanyag áttekintésére és azt helyezve a fókuszba a részelemek tüzetesebb átvizsgálására. A projektmódszer holisztikus nézőpontjában pedig segíti a diákokat az egység meglátásában és ezen ismerethalmazok aktív tanulási folyamat általi elsajátítására. Mivel minden diák saját fejlődéséért felelős, ezzel a módszerrel a tanulást is saját kezükbe vehetik és felelős döntéseikkel haladhatnak a kívánt ismeretek elsajátítása felé, miközben olyan dolgokat próbálnak ki melyekkel képességeik fejlődnek és melyeket az iskolán kívüli életben is tudnak majd hasznosítani.
témavezető
Bényei Judit
konzulens
Pallag Andrea