Kopacz Hanna

Építőművész MA
szakdolgozat
Az őrkői cigánytelep lakhatással kapcsolatos urbanisztikai és építészeti elemzése
Szakdolgozatom első részében a Sepsiszentgyörgy (Románia) melletti Őrkő cigánytelep településmorfológiáját és lakhatással kapcsolatos adottságait vizsgálom, az informális települések lakhatási szegénységének globális kontextusában. Nemzetközi példákon keresztül mutatom be az informális települések fejlesztésének lehetséges stratégiáit, a formális és informális urbanizáció közti kölcsönhatás tükrében. Dolgozatom második fele az Őrkőn folytatott empirikus kutatásom összegzése, melyben egyrészt a telep szerkezetét, a kiemelt jelentőségű és figyelmen kívül hagyott tereket, a privát, félprivát és publikus terek széles skáláját, a terek és társadalmi rétegződés összefüggéseit vizsgálom, másrészt az atomnyi egységként értelmezett lakóház térhasználatát, anyaghasználatát elemzem, építésztervezői szemszögből.
mestermunka
Köztérfejlesztés és típusház az őrkői cigánytelepen
Mestermunkám helyszíne a Sepsiszentgyörgy melletti Őrkő cigánytelep. Az őrkői lakosság nagyrésze nélkülözi a vezetékes vizet és az áramot, a lakások alacsony minősége miatti állandó karbantartási munkálatok és a közművek hiánya rengeteg időt és energiát felemészt a lakók életéből. A településközösség számára elérhető szolgáltatások meglehetősen szegényesek, az utcák és közterek elhanyagoltak. Diplomámban arra keresek egyszerű, praktikus és valószerű megoldásokat, hogy milyen építészeti, urbanisztikai és tájépítészeti eszközök járulhatnak hozzá az őrkőiek életszínvonalának emeléséhez. Mestermunkámban közterek mikrobeavatkozásokkal történő fejlesztésével foglalkozom, illetve a terv része egy, a cigány lakhatási jellegzetességekre tervezett energia-önellátó típusház.
témavezető
Marián Balázs
konzulens
Tillmann József A.
mestermunka konzulens
Zétényi Zsófi