Gámán Zsuzsanna

Fotográfia MA
szakdolgozat
Több mindent, kevesebb semmit
A politika minden elemében a kommunikáción alapuló folyamat. Az érdekkifejezés, az akaratformálás, mások meggyőzése, a hatalom kinyilatkoztatása és gyakorlása egyaránt folyamatos kommunikációt feltételez.Az úgynevezett művészeti terek létrehozása lehetőséget teremt a közösségek közötti vonalak megnyitására, átjárhatóságára, miközben reprodukálja a társadalmi egyenlőtlenségeket, ezáltal társadalmi vitákról való diskurzust kezdeményezve. Korábban az avant-garde, a dadaista és a fluxus művészeti csoportok munkásságára a kritikai észrevétel és a lázadás volt a jellemző, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egy főként street artos művész csoportból a magyar politikai élet résztvevőjévé és meghatározó szereplőjévé vált.Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a mostani politikai élet szereplői, különös tekintettel a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistái (passzivistái) és képviselői milyen módon használják fel ezeket a művészi eszközöket céljaik eléréséhez, azaz az általuk feltárni kívánt társadalmi problémák láthatóvá tételére, valamint a közösség mozgósítására.
mestermunka
Legyen minden jobb
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt egy főként street artos művész csoportból a magyar politikai élet résztvevőjévé és egyik meghatározó szereplőjévé vált, valós megoldásokat keresve az általuk felvetett társadalmi problémákra. Párttá válásuk önmagában is művészi performanszként fogható fel, emellett azonban lehetőséget biztosít számukra a szélesebb nyilvánossághoz való eljutásra. Vizuális megjelenésük következetesen őrzi azt az egyszerű és mindenki számára érthető vizuális jegyet, amely a street art sajátja. Ezáltal, áttörve a hatalomban való részvétel távoli, elitista szokásrendjét, az egyszerű embert képviselve, bárki számára megteremtve a demokratikus folyamatokba való beleszólás lehetőségét. A cél, minél több ember kezébe eszközt adni, aktivizálni, a bevonás révén közös cselekvésre késztetni az embereket, melynek nyomán változás érhető el. Jellegzetes humoruk pedig eszközzé válik, amelyen keresztül a tiltakozás létrejön.
témavezető
Gulyás Miklós
konzulens
Amtalózcy Tímea
mestermunka konzulens
Kudász Gábor Arion
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021
Gámán Zsuzsa - Legyen minden jobb_MOME FotográfiaMA 2021