Halák László András

Média design MA
szakdolgozat
Előélet
A mesterséges intelligencia létrehozása utáni vágy évezredekre vezethető vissza. A történelem során számos visszatérő, a jelenre is érvényes motívum figyelhető meg a mesterséges intelligenciáról való gondolkodásunkban. Ezen toposzoknak a közös nevezője, hogy a tudomány és technika célorientáltságából eredően az AI-t is egy cél elérésének eszközeként, egy probléma megoldásaként képzelték. Ezzel szemben az újmédia-művészet és artistic research a kutatói-fejlesztői-alkotói hozzáállással, a technológia és tudomány eszközeinek értő használatával túlléphet a régóta jelenlévő toposzokon, és a mesterséges intelligenciát önálló entitásként, egy jövőbeli életforma előképeként alkalmazhatja.
mestermunka
Thread of Life
A Thread of Life egy három állomást magába foglaló installáció, mely a görög sorsistennők, a Moirák hatalmába helyez egy mesterséges intelligenciát, egy sejtautomatont. Az első állomás Klóthó, az élet fonalának fonója, ahol a sejtautomaton életét jelentő számítások végződnek. Ezen a ponton a néző befolyásolhatja a szintetikus élet sorsát véletlenszerűség közbeiktatásával. A második állomás Lakheszisz, a sors fonalának mérője, ahol a szimuláció eredményezte organikus formák egy lyukszalagon válnak láthatóvá. A harmadik állomás Atroposz, az élet fonalának elvágója, ahol a lyukszalag a szimulációk határainál elhelyezett vágójelek mentén feldarabolódik, és az installáció tövében képződő, letűnt szintetikus életek generációi alkotta halom tetejére hullik.
témavezető
Tasnádi József
konzulens
Bakk Ágnes Karolina
mestermunka konzulens
Cseh Dániel
Klóthó, a sors fonalának fonója
Atroposz, a sors fonalának elvágója
Szintetikus élet fonalai
Lakheszisz, a sors fonalának mérője
Thread of Life installáció